Event 海上夫人 (The Lady From The Sea) (Hai shang furen)
Print
Go to Admin
VenueHangzhou Zhejiang Province Concert Hall, 31 Shuguang Rd, Xihu, Hangzhou, China
First Date5th October 2010
Last Date15th October 2010
StatusProfessional
Primary GenreTheatre - Spoken Word
Secondary Genre
Organisations
Contributors
SORT_NameNameFunctionCharacterNotes
Yunjin, YangYang Yunjin
Huilan, ShiShi HuilanActorDr. Fan
Ming, XuXu MingActorThe stranger/sailor
Qunying, XieXie QunyingActorLida
Xiaohui, WangWang XiaohuiActorBolai
Xueping, ChenChen XuepingActorAnhong
Chunfang, FeiFei ChunfangAdaptation
Huizhu, SunSun HuizhuAdaptation
Min, ZhanZhan MinAssistant Director
Jiankuan, LiuLiu JiankuanComposer
Yanhua, LiLi YanhuaComposer
Ling, LanLan LingCostume Designer
Xiaoyun, DaiDai XiaoyunDesigner
Xiji, XuXu XijiDesigner
Min, ZhanZhan MinDirector
Yibo, WangWang YiboLighting Designer
Ibsen, Henrik, Henrik IbsenPlaywright
All events in this tour
SORT_NameNameDateNotesEventID
Lady From The Sea, The (海上夫人)Hai shang furen (海上夫人 (The Lady From The Sea))2010-10-1493447
Works
Production NationalityChina
Performance language
Further InformationPerformance dates: 5 and 6 October 2010: Hangzhou Zhejiang Province Concert Hall, Hangzhou 14 and 15 October 2010: Shanghai Tianchan Yifu Theatre Stage, Shanghai Number of performances: 4. The Lady from the Sea adapted into Yue Opera Form. Action, time and place set in "Ming dynasty, an island, a festive night". Musicians: Tong Fangmiao, Ji Chun, Zhao Guangting, Song Xulai, Huang Weihong, Jiang Junliang, Wu Hanyin, Yu Xiamei, Wang Hongmei.
Event Identifier93443