Venues
Name_SORTName AddressFirstDate_SORTLastDate_SORTEvent DatesEventsResources
Xavier HallUnited States of America, St. Louis, 3733 W Pine Blvd20071 
Xi'an Concert HallChina, Xi'an, QuJiang ShangQuan, Yanta District, Xi'an City, Shanxi Province20141 
Xiahe MicangChina, No. 200 Longcao Road, Xuhui District, Shanghai20081 
National Theater of China Xianfeng TheaterChina, Beijing, Dongcheng District Dongdan No. three 8-2, Beijing20171 
Xianggang huajutuan (Hong Kong Repertory Theatre)Hong Kong, Hong Kong1983–19902 
Xinming Theatre (Xinming xiyuan)China, Beijing19231