Venues
Name_SORTNameAddress FirstDate_SORTLastDate_SORTEvent DatesEventsResources
Xavier HallUnited States, St. Louis, 3733 W Pine Blvd20071 
Xianggang huajutuan (Hong Kong Repertory Theatre)Hong Kong, Hong Kong1983–19902 
Xi'an Concert HallChina, Xi'an, QuJiang ShangQuan, Yanta District, Xi'an City, Shanxi Province20141 
Xi'an Concert HallChina, Xi'an   
Xiahe MicangChina, No. 200 Longcao Road, Xuhui District, Shanghai20081 
National Theater of China Xianfeng TheaterChina, Beijing, Dongcheng District Dongdan No. three 8-2, Beijing20171 
Xinming Theatre (Xinming xiyuan)China, Beijing19231