Venue Nhà hát tuổi trẻ
Print | Go to Admin
Web Linkhttp://www.nhahattuoitre.vn
Address11 Ngo Thi Nham, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hanoi, Vietnam
NotesExact GPS
Map
Latitude | Longitude21.017903 , 105.852990
Events Date
Events Organisations
Venue Identifier12924
Add information