Contributors
Name_SORTNameFunctions Event DatesEventsResources
Matt OttoSound Designer20171 
Makoto ObaraSound Designer19901 
Adolf OtrembaTranslator1882 - 18833 
Victor OttmannTranslator1901 - 190292
Piero OttoliniTranslator1905 - 190641
Sanjiro OhtaTranslator19141 
Ladislav ObuchTranslator1955 - 2021141
Ruth OrthmannTranslator199411
Vidal de OliveiraTranslator1949 - 19946 
Hermann OttoTranslator20021 
Girija OakTranslator20091 
Marcel OttenTranslator2012 - 2013291
Kazuo OkanoTranslator19591 
Anders OrbeckTranslator1936 - 201831
Yılmaz Onay (Yilmaz Onay)Translator200711
Milan OgrizovićTranslator19131 
Matt OttingerVideo Designer20221 
Ana Luna OrtegaVideo Designer20241