Resource Text: Programme - Samfunnets støtter : skuespill i fire akter av Henrik Ibsen ; Tre par : lystspill i tre akter av Alexander L. Kielland
Type ID
989
Resource Type
Text
Subtype ID
1026
Resource Subtype
Programme
Resource Title/Citation
Samfunnets støtter : skuespill i fire akter av Henrik Ibsen ; Tre par : lystspill i tre akter av Alexander L. Kielland
Urltitle
Pillars of Society: a play in four acts by Henrik Ibsen; Three pairs: three-act play by Alexander L. Kielland
Url
Thumbnail
https://www.nb.no/services/image/resolver/URN:NBN:no-nb_digibok_2020112548020_C1/full/0,200/0/native.jpg
Related Events
Sourceid
2772
Sourceurl
Sourcename
Nasjonalbiblioteket Online
Item ID
2804