Resource Text: Programme - Brand : av Henrik Ibsen : omsetjing og regi: Bjørn Endreson
Type ID
989
Resource Type
Text
Subtype ID
1026
Resource Subtype
Programme
Resource Title/Citation
Brand : av Henrik Ibsen : omsetjing og regi: Bjørn Endreson
Urltitle
Brand: by Henrik Ibsen: translation and direction: Bjørn Endreson
Url
Related Events
Sourceid
2772
Sourceurl
Sourcename
Nasjonalbiblioteket Online
Item ID
2800