Resource Text: Programme - Lille Eyolf : av Henrik Ibsen ; oversatt av Ragnar Olsen ; regi Hilda Hellwig
Type ID
989
Resource Type
Text
Subtype ID
1026
Resource Subtype
Programme
Resource Title/Citation
Lille Eyolf : av Henrik Ibsen ; oversatt av Ragnar Olsen ; regi Hilda Hellwig
Urltitle
Little Eyolf: by Henrik Ibsen; translated by Ragnar Olsen; directed by Hilda Hellwig
Url
Related Events
Sourceid
2772
Sourceurl
Sourcename
Nasjonalbiblioteket Online
Item ID
2797