Organisation Antalya Devlet Tiyatrosu
Print | Go to Admin
AddressAntalya, Turkey
Web Linkhttp://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-antalya.html
Functions
  • Presenting Company
Function, Event, Venue, Date
    • Presenting Company, Yaban Ördeği, Antalya, Antalya, Turkey, 24th December 2008
Organisation Identifier35436
Add information