Organisation Chemnitzer Volksbühne
Print
Go to Admin
AddressGermany
Functions
  • Presenting Company
Events, Date
    • Presenting Company
    • Gespenster, Käthe-Kollwitz-Straße 7, Chemnitz, Germany, 1st September 1930
Events, Contributor
Events, Organisation
Events, Venue
Organisation Identifier33246