Ibsen - 985

Kroll (Frank Jørstad) og Rosmer (Lasse Valdal)

Ulrik Brendel (Ola Otnes) og Rosmer

Kroll og Rebekka (Anne E. Kokkinn)

Rebekka og Rosmer