Ibsen - 977

Bjørn Floberg (Kroll), Eindride Eidsvold (Rosmer)

Eindride Eidsvold (Rosmer), Petronella Barker (Rebecca West)

Petronella Barker (Rebecca West), Frøydis Armand (Helseth)

Petronella Barker (Rebecca West)

Petronella Barker (Rebecca West), Kai Remlov (Ulrik Brendel)