Ibsen - 77

Sketch of costume for Aslak. Repository: Spesialsamlingene Gunnerusbiblioteket NTNU

Sketch of costume for Dovre-master. Repository: Spesialsamlingene Gunnerusbiblioteket NTNU

Sketch of costume for a fellah. Repository: Spesialsamlingene Gunnerusbiblioteket NTNU